Činnost

Hlavním cílem je zejména zvýšení informovanosti v oblasti populačních věd se zaměřením na demografii, tj:

– pořádání přednášek z řad oborníků a studentů
– poskytování informací a pomoci při studiu demografie
– pořádání exkurzí – pořádání neformálních setkání
– informace o projektech, stážích, grantech, konferencích,…
– sestavení studentských pracovních týmů pro řešení projektů a prezentaci výsledků