Vznik

Myšlenka klubu byla, tak jako i jiné cenné výplody lidského mozku, objevena při diskusích nad existencí lidského bytí v nejmenovaném restauračním zařízení v Praze na počátku zimního semestru léta Páně 2005. Abychom zjistili, zda námi pracně objevená myšlenka má pravděpodobnost přežití větší než 0, uskutečnilo se o několik týdnů později mezi studenty demografie na PřF UK výběrové šetření.

Výsledky byly velmi slibné. Šetření se zúčastnilo 82 respondentů – z toho 55 žen a 27 mužů.
Mezi dotazovanými byli: 3 studenti z 1.ročníku, 26 studentů z 2.ročníku, 28 studentů z 3.ročníku, 18 studentů z 4.ročníku a 7 studentů z 5.ročníku. Celkem projevilo zájem o činnost námi zamýšleného klubu 96% dotazovaných, z toho 58% by mělo dokonce zájem aktivně se podílet na jeho chodu a organizaci.

Díky ochotě členů Katedry demografie a geodemografie PřF UK a České demografické společnosti pomoci, činnost Studentského demografického klubu je datována od XXXVI. konference ČDS konané v květnu 2006 v Praze. Zde se klub prvně veřejně prezentoval.

Oficiální dokument ke stažení